Opština Kolašin

Budžet / završni račun

 

 Kako se troše i kako se prikupljaju naše pare

 

 PRIČA O BUDŽETU  Budzet za gradjane

 

 

2022

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2019

 

 

2018

 

 

2017

 

 

2016

 

 

2015

 

 

2014

 

 

2013

 

 

Opština Kolašin