Opština Kolašin

Objavljeni ugovori

 

 2018

 

Ugovor o djelu br. 04-1649 - Jakovljević Bojan

Protokol o izmirenju obaveza Opštine Kolašin po osnovu Ugovora o reprogramu br. 02-1362 - Ministarstvo finansija Crne Gore

Ugovor o djelu br. 02-1347 - Pavlović Živan

Ugovor o realizaciji javnog rada >>Radovi na uređenju park šume Dulovina<< br. 05-899/2 - ZZZCG, NVO "Natura"

Ugovor o poslovnoj saradnji br. 04-1277 - MS ,,Mišel" d.o.o

Ugovor o realizaciji javnog rada >>Uređenje Botaničke bašte Dulovina i rad na održavanju eksperimentalnih parcela za gajenje lincure u Kolašinu<< br. 05-900/2 - ZZZCG, NVO "Natura"

Ugovor o nabavci i isporuci robe br. 02-486/15 - "G TECH" d.o.o

Ugovor o prevozu br. 04-785 - Beppler & Jacobson Montenegro d.o.o

Ugovor o prevozu br. 04-548 - Beppler & Jacobson Montenegro d.o.o

Ugovor o zakupu svetlećih površina (CITY LIGHT) br. 02-487 - DOO "York Hotels and Resorts"

Ugovor o preuzimanju i smiještaju pasa lutalica br. 02-272 - DOO "Komunalno" Berane

Ugovor o razgraničenju troškova br. 02-207 - Uprava za imovinu

 

 2017

 

Ugovor o djelu br. 02-4310 - Šćepanović Velimir

Ugovor o djelu br. 02-4309 - Šćepanović Velimir

Aneks br.3 Ugovora o zakupu zemljišta br. 02-4267 - Tobacco_S_Press

Aneks br.3 Ugovora o zakupu zemljišta br. 02-4266 - Tobacco_S_Press

Aneks br.3 Ugovora o zakupu zemljišta br. 02-4261 - Živkovic Stevan

Aneks br.3 Ugovora o zakupu zemljišta br. 02-4181 - Popović Aleksandar

Aneks br.3 Ugovora o zakupu zemljista br. 02-4180 - DOO Finish

Ugovor br. 04-4081 - Ski Resort Kolasin 1450

Protokol o saradnji

Aneks br.4 ugovor o zakupu zemljišta br. 02-3784 - Lutrija CG

Ugovor o djelu br. 02-3690 - Pavlović Živan

Ugovori o stipendiranju

Sporazum o realizaciji javnih radova od lokalnog značaja br .02-3022/7 - NVO Natura

Aneks sporazuma o realizaciji javnog rada Neka bude čisto za 2017.god. br. 02-3008

Ugovor o djelu br. 02-2428 - Pavlović Živan

Ugovor o prevozu br. 04-2442 - ZRK Budućnost

Ugovor o volontiranju br. 02-2403 - Radović Aleksandar

Ugovor o otplati kredita br. 02-2249 - DIGH fond

Ugovor o djelu br. 04-1511 - Jakovljević Bojan

Ugovor o sufinansiranju projekata od značaja za razvoj kulture na sjeveru CG - Ministarstvo kulture

Ugovor o razgraničenju troškova br. 02-955 - Uprava za imovinu

Ugovor o prevozu br. 04-408 - Beppler & Jacobson Montenegro

Ugovor o snadbijevanju el. energijom br. 02-127/2 - EPCG

Ugovor o uređenju međusobnih obaveza br. 02-103 - Crnogorski Telekom A.D

 

2016

 

Aneks br.1 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-3177 - Bešić Nenad

Ugovor o kupoprodaji softvera br.04-3809 - Abakus engineering doo

Aneks br.2 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-2586 - Bulatović Vera

Aneks br.2 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-3022 - Popović Aleksandar

Aneks br.2 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-2436 - DOO Finish

Aneks br.2 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-2437 - Živković Stevan

Aneks br.2 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-3035 - Lutrija Crne Gore

Ugovor o zakupu svetlećih površina (city light) br. 02-3161 - DOO Beppler & Jacobson Montenegro

Ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite lica i imovine br. 02-3073 - Securitas Montenegro

Ugovor o stipendiranju br. 02-2772/2 - Jelić Andrijana

Ugovor o stipendiranju br. 02-2770/2 - Vuković Jelka

Ugovor o stipendiranju br. 02-2769/2 - Vlahović Darinka

Ugovor o stipendiranju br. 02-2768/2 - Bulatović Jelica

Ugovor o stipendiranju br. 02-2767/2 - Vuković Miodrag

Ugovor o stipendiranju br. 02-2765/2 - Rakočević Tijana

Ugovor o pružanju usluga fizičkog obezbedjenja imovine, zaposlenih lica i zgrade Opštine Kolašin br. 02-2650/12 - DOO BB SECURITY

Ugovor o donaciji br. 02-2722 - EUROPIAN CAPITAL ADVISORS MANAGEMENT doo

Aneks br.2 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-2439 - Tabacco S Press

Aneks br.2 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-2438 - Tabacco S Press

Ugovor o razgraničenju troškova br. 02-332/2 - Uprava za imovinu

Ugovor o djelu br. 02-2566 - Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2565 - Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2564 - Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2563 - Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2562 - Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2561 - Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2560 - Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2559 - Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2558 - Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite lica i imovine br. 02-2501 - Securitas Montenegro

Ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite lica i imovine br. 02-2413 - Securitas Montenegro

Ugovor o djelu br. 02-2195/11 - Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2195/10 - Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2195/9 - Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2195/8 - Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite lica i imovine br. 02-2378 - Securitas Montenegro

Ugovor o djelu br. 02-2195/7 - Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2195/4 - Radoje Puletić i Marko Radojev Puletić

Ugovor o djelu br. 02-2195/6 - Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2195/5 - Pavlović Živan

Ugovor o djelu br. 02-2195/2 - Radoje Puletić i Marko Radojev Puletić

Ugovor o djelu br. 02-2195/3 - Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o otkupu umjetničkog djela br.02-2123 - Šćepanović Miodrag

Ugovor o djelu br. 02-2077 - Jeknić Momčilo

Aneks br.1 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-3035 - Lutrija Crne Gore

Sporazum o realizaciji javnog rada ,,Neka bude čisto za 2016. god" br. 02-1478

Ugovor o zakupu zemljišta br. 02-2255 - Medenica Dalibor

Ugovor o zakupu zemljišta br. 02-2261- Šćepanović Andjela

Ugovor o zakupu zemljišta br, 02-2256 - Šćepanović Vanja

Ugovor o preuzimanju i smještaju pasa lutalica br. 02-918

 

2015

 

03010-14918/3 - Ugovor o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog digitalnog certifikata

04-3273 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3274 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3275 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3276 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3277 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3292 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3293 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3294 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3295 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3296 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3297 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3298 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3299 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3300 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3301 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3302 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3303 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3304 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3305 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

Ugovor o razgranicenju troškova imeđu Opštine Kolašin i Ministarstva finansija - Uprava za imovinu

Ugovor o reprogramu poreskog duga Opštine Kolašin

Ugovor o regulisanju medjusobnih odnosa po osnovu realizacije sanacionog plana Opštine Kolašin uz kreditno zaduzenje uz drzavnu garanciju

 

2014

 

Ugovor o prikljucenju na distributivni sistem električne energije

Ugovor o dodjeli sredstava za sufinansiranje - Odbojkaški klub ,,Gorštak"

Ugovor o dodjeli sredstava za sufinansiranje - Bulatović Ivana

Aneks ugovora izmedju Opštine Kolašin i ,,Dekor company"

Privremena situacija br.1 - Nadzor radova na projektu ,,Jačanje turističke infrastrukture u Kolašinu"

Ugovor o ustupanju na korišćenje objekata i zemljišta - Udruženje penzionera Kolašin

Ugovor o djelu - ,,Fidija"

Prva privremena situacija - ,,MG-INVEST" D.O.O

Ugovor o zakupu zemljišta - Medenica Dalibor

Ugovor o zakupu zemljišta - Šćepanović Andjela

Ugovor o poslovnoj saradnji - Društvo prijatelja Kolašina

Ugovor o odlaganju obaveza - Bulatović Milun

Ugovor o osiguranju života zaposlenih - ,,Atlas life"

Okončana situacija - sanacija Crkve ,,Svete Trojice"

Ugovor o zakupu svetlećih površina - JA@TEEVEE

Ugovor o zakupu zemljišta - Bulatović Dobrinka

Ugovor o održavanju komunalne infrastrukture na području opštine Kolašin

Ugovor o odlaganju obaveza - Rašović Mileta

Ugovor o zakupu svetlećih površina (city light) - JA@TEEVEE 2

Ugovor o odlaganju obaveza - Vlahović Veselin

 

 2013

 

Ugovor o zimskom održavanju saobraćajnica - JP ,,Komunalno"

Ugovor o zakupu svetlećih površina (city light) - CKB A.d Podgorica

Ugovor o razgraničenju troškova - Uprava za imovinu

Ugovor o kupoprodaji starog željeza - Puletić Radoje

Ugovor o građenju - ,,MG-Invest" D.O.O

Aneks br.1 ugovora o kreditu - Investiciono-razvojni fond CG

Aneks i ugovor o dugoročnom kreditu - Atlas banka

Aneks i ugovor o dugoročnom kreditu - Atlas banka 2

 

Objavljeni ugovori iz ranijeg perioda

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Opština Kolašin
?>