Opština Kolašin

10.05.2022

Izvještaj o javnoj raspravi - Na Nacrt odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnih objekta od opšteg interesa:  Ski lift - 1, Ski lift - 2 i skijaške staze uz Ski lift - 2 u zoni skijališta "Kolašin 1600" u Kolašinu

 

19.04.2022

Program javne rasprave - Povodom Nacrta Odluke i programskog zadatka sa elementima UTU za izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa: Ski lift 1, Ski lift 2 i skijaške staze uz Ski lift 2 u zoni skijališta "Kolašin 1600" u Kolašinu

 

14.04.2022

Izvještaj sa javne rasprave - O Nacrtu odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa:  NDTS 10/0,4 kV, 2x630 kVA "KOLAŠIN 762" sa priključnim 10 kV vodom u Kolašinu

 

30.03.2022

_________________________________________________________________________________________________________

  • JAVNA RASPRAVA - o Nacrtu Odluke o odredjivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - solarna elektrana u Kolašinu

 

• Zaključak

• Program javne rasprave

• Programski zadatak

• Nacrt Odluke

 

 

21.03.2022

Javna rasprava - o Nacrtu Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: NDTS 10/0,4 kV, 2x630 kVA "KOLAŠIN 762" sa priključnim 10 kV vodom u Kolašinu

 

 

Opština Kolašin