Opština Kolašin

20.05.2020

Javna rasprava - Nacrt Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa TO Kolašin

 

Javna rasprava - Nacrt Odluke o boravišnoj taksi

 

 

19.05.2020

Javna rasprava - Nacrt Odluke o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

 

08.05.2020

Javna rasprava - Nacrt programa za sprovođenje kontrole populacije pasa u opštini Kolašin i njegovo praćenje

 

07.05.2020

O B A V J E Š T E N J E

 

Uslijed velikog interesovanja naših sugrađana produžava se rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu podrske koja se odnosi na refundaciju novčanih sredstava pri nabavci sjemenskog materijala. Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva sa dokumentacijom je 15.05.2020. godine. Javni poziv ce se završiti prije 15.05.2020. godine ukoliko se utroše sva sredstva predviđena za ovu mjeru.

NAPOMENA: Nepotpuna i neblagovremeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

 

 

Javna rasprava - Nacrt odluke o načinu davanja u zakup i utvrđivanju početne cijene zakupa nepokretnosti na kojima Opština Kolašin ima pravo raspolaganja

 

06.05.2020

 

Javna rasprava - Nacrt Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica

 

Opština Kolašin