Opština Kolašin

21.02.2020

Javna rasprava - Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti

 

19.02.2020

Javna rasprava - Nacrt Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o radnom vremenu

 

Opština Kolašin