Opština Kolašin

03.12.2021

Izvještaj sa javne rasprave - Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa kablovskog 10 kV voda od postojeće TS 10/0,4 kV na ski centru Kolašin 1450 do TS Jezerine 35/10 kV u zahvatu Prostornog plana posebne namjene "Bjelasica i Komovi" - Detaljna razrada lokaliteta mjesto Jezerine,Kolašin

 

01.12.2021

Javna rasprava - Nacrt programa uređenja prostora sa programom urbane sanacije opštine Kolašin za 2022. godinu

 

25.11.2021

 

OBAVJEŠTENJE

Centralna javna rasprava na izmjene i dopune Programa privremenih objekata biće održana 30.11.2021. godine u 11 h (mala sala Centra za kulturu)

 

 

19.11.2021

Javna rasprava - o Nacrtu izmjena i dopuna Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Kolašin

 

11.11.2021

Javna rasprava - o Nacrtu Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa kablovskog 10 kV voda od postojeće TS 10/0,4 kV na ski centru Kolašin 1450 do TS Jezerine 35/10 kV u zahvatu Prostornog plana posebne namjene "Bjelasica i Komovi" - Detaljna razrada lokaliteta mjesto Jezerine,Kolašin

 

09.11.2021

Javna rasprava - Nacrt Odluke o komunalnom  redu

 

20.10.2021

Javna rasprava - Nacrt Odluke o kućnom  redu u stambenim zgradama

 

Opština Kolašin