Opština Kolašin

18.02.2021

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe zaštite i spašavanja opštine Kolašin

 

15.02.2021

Javna rasprava - Nacrt Odluke o utvrđivanje akustičnih zona na teritoriji Opštine Kolašin

 

12.02.2021

Javna rasprava - Nacrt Strategije zapošljavanja Opštine Kolašin 2021-2025

 

03.12.2020

Javna rasprava - Nacrt Plana zaštite i spašavanja od požara za teritoriju opštine Kolašin

 

27.11.2020

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi predsjednika

 

26.11.2020

Javna rasprava - Nacrt Programa uređenja prostora opštine Kolašin za 2021. godinu

____________________________________________________________________________________________________

Javna rasprava - Nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju

 

 

Opština Kolašin