Opština Kolašin

13.03.2019

Javna rasprava o Nacrtu Programa uređenja prostora Opštine Kolašin za 2019. godinu

 

05.03.2019

OBAVJEŠTENJE

Javna rasprava „ Da slobodni izbori postanu navika – izgradnja povjerenja u integritet izbornog procesa u Crnoj Gori “ koju organizuje CEMI biće održana 12.03.2019. godine u 11:00 h u maloj sali Centra za kulturu.

Pozivamo sve zainteresovane političke strukture, građane i lokalne organizacije da prisustvuju istoj.

 

16.02.2019

Javna rasprava o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

 

Javna rasprava o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

 

15.02.2019

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi “Sl. list CG”, br. 2/2018) i člana 8 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Sl.list RCG”- opštinski propisi, br.12/12) Sekretarijat za finansije  imovinu i ekonomski  razvoj Opštine Kolašin daje sledeće

 

O B A V J E Š T E NJ E

Predsjednik Opštine Kolašin je Zaključkom br.  02- 695/2 ,  od 12. 02.2019.godine utvrdio Nacrt Odluke  o budžetu Opštine Kolašin za 2019.godinu i navedeni Nacrt se stavlja na javnu raspravu.

Pozivaju se zainteresovani predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, korisnici Budžeta Opštine i građani da uzmu učešća u razmatranju nacrta navedene odluke.

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

  1. Nacrt Odluke stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 14.02.2019.godine do i sa 28.02.2019. godine.
  1. Centralna javna rasprava održaće se u  sali Centra za kulturu u Kolašinu, dana 27.O2. 2019. godine sa početkom u 11.00 časova.
  1. Sa Nacrtom odluke zainteresovani učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za finansije imovinu i ekonomski  razvoj – kancelarija broj 16 , svakog radnog dana od 11.00 – 13.00 časova i na web sajtu Opštine: www.opstinakolasin.me
  1. Primjedbe, predloge i sugestije do isteka roka za javnu raspravu dostavljaju se u pisanoj formi Sekretarijatu za finansije imovinu i  ekonomski razvoj, na adresu Buda Tomovića bb, Kolašin ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Zaključak predsjednika

Program javne rasprave

Nacrt budžeta za 2019. godinu


 

27.12.2018

 

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo vas da će se zvanična web prezentacija Opštine Kolasin uskoro nalaziti na adresi opstinakolasin.me, a da će domen kolasin.me biti ustupljen Turističkoj organizaciji Kolašin

 

28.11.2018

 

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi "Sl. list CG", br. 2/2018) i člana 8 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ("Sl.list RCG”- opštinski propisi, br.12/12) Sekretarijat za finansije imovinu i ekonomski razvoj Opštine Kolašin daje sledeće

                                                             O B A V J E Š T E NJ E

Predsjednik Opštine Kolašin je Zaključkom br. 01- 4839, od 27.11.2018.godine utvrdio Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o Budžetu Opštine Kolašin za 2018.godinu i navedeni Nacrt se stavlja na javnu raspravu.

Pozivaju se zainteresovani predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, korisnici Budžeta Opštine i građani da uzmu učešća u razmatranju nacrta navedene odluke.

 

 

Opština Kolašin