Opština Kolašin

09.11.2019

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl.list CG “,broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Ski resort Kolašin 1450 AD Kolašin Jezerine bb, 81210 Kolašin, podnio zahtjev za izjašnjene o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat “Turističkog objekta – Hotel 4*” na urbanističkoj parceli UP4 koju čine katastarske parcele broj 1014/7. 1015/1. 1015/6. 1006/6, 1011/5, 1005/2, 1005/6. 1004/4. 1009/9 i 1010/3 KO Smrčje, Opština Kolašin.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, zgrada Centra za kulturu, kancelarija Sekretarijata, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kolašin, Buda Tomovića bb, kao i na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. je shodno članu 13 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, pet radnih dana od dana prijema odnosno objavljivanja obavještenja.

 

 

08.11.2019

Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama

 

06.11.2019

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na osnovu člana 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, “Ski resort Kolašin 1450” – A.D. Kolašin podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Apartmanski objekat E u sklopu planinskog centra Kolašin 1450” na katastarskim parcelama broj 1014/8, 1017/5, 1020/2. 1021/1, 1021/4, 1016/3, 1016/4, 1017/6, 1022/1, 1125/3, 1023/1, 1048/5, 1127/7, 953/4, 953/3, 904/12, 1127/9, 904/11, 904/41 KO Smrčje, opština Kolašin.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, zgrada Centra za kulturu, kancelarija Sekretarijata, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kolašin, Buda Tomovića bb, kao i na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. je shodno članu 20 stav 6 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, 30 dana od dana prijema odnosno objavljivanja obavještenja, odnosno najkasnije do 30. 11. 2019. godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u maloj sali Centra za kulturu u opštini Kolašin, dana 27.11.2019. godine sa početkom u 10 časova.

 

 

05.11.2019

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl.list CG “,broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Ski resort Kolašin 1450 AD Kolašin Jezerine bb, 81210 Kolašin, podnio zahtjev za izjašnjene o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat “Objekat D Hotel u sklopu Planinskog centra Kolašin 1450” na katastarskim parcelama broj 1014/8, 1017/5, 1020/2. 1021/1, 1021/4, 1016/3, 1016/4, 1017/6, 1022/1, 1125/3, 1023/1, 1048/5, 1127/7, 953/4, 953/3, 904/12, 1127/9, 904/11, 904/41 KO Smrčje, Opština Kolašin.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, zgrada Centra za kulturu, kancelarija Sekretarijata, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kolašin, Buda Tomovića bb, kao i na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. je shodno članu 13 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, pet radnih dana od dana prijema odnosno objavljivanja obavještenja.

 

 

01.11.2019

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Sl.list CG “,broj 75/18 ) Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Ski resort Kolašin 1600 Kolašin Mojkovačka bb, 81210 Kolašin, podnio zahtjev za izjašnjene o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat up za projekat “Apartmanski objekat Q” na urbanističkoj parceli UP 3 i “Condo hotel S” na urbanističkoj parceli UP 5.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, zgrada Centra za kulturu, kancelarija Sekretarijata, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kolašin, Buda Tomovića bb, kao i na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. je shodno članu 13 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, pet radnih dana od dana prijema odnosno objavljivanja obavještenja.

 

 

23.10.2019

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Sl.list CG “,broj 75/18 ) Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, GARNET INVESTMENT MONTENEGRO LIMITED d.o.o., adresa Bulevar Ivana Crnojevića br. 99/2 81000 Podgorica, podnio zahtjev za izjašnjene o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat “Turistički objekat – Hotela 4*” na kat. parceli broj 1098/2 i dio kat.parcele 1089/6 KO Kolašin u zahvatu DUP-a Breza, Opština Kolašin.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, zgrada Centra za kulturu, kancelarija Sekretarijata, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kolašin, Buda Tomovića bb, kao i na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. je shodno članu 13 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, pet radnih dana od dana prijema odnosno objavljivanja obavještenja.

 

 

18.10.2019

OBAVJEŠTENJE

 

U subotu 19. oktobra organizuje se AKCIJA ČIŠĆENJA TARE od mosta „Vladoš“, desnom obalom rijeke do Rogobora.

Organizatori akcije su Direktorat za vodoprivredu,  opština Kolašin, NVO Green Home, SRK Tara i Morača uz podršku Ribolovnog saveza Crne Gore.

Na ovaj način obavještavamo i izražavamo očekivanje da će se u akciju čišćenja Tare uključiti i zaposleni u lokalnoj upravi.

Pozivamo starješine sekretarijata i službi da organizuju i okupe svoje zaposlene.

Takođe će se uključiti i radnici i mehanizacija DOO „Komunalno“.

AKCIJA ČIŠĆENJA TARE počinje u subotu, 19.oktobra, u 11 časova, a okupićemo se kod mosta „Vladoš“.

 Biće to prilika da se družimo ali i damo konkretan doprinos ekološkoj zaštiti i očuvanje naše „Suze Evrope“.

 

 

 OČEKUJEMO VAS,

      P r e d s j e d n i k,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Milosav  Bulatović

16.10.2019

Javno saopštenje pravnim licima koja su obaveznici poreza na nepokretnosti, a kojima zbog netačno date ili nepoznate adrese nisu uručena rešenja o prinudnoj naplati poreza na nepokretnosti za 2019-tu godinu

 

15.10.2019

JAVNI POZIV

Razvoj preduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta, putem samozapošljavanja, jedan je od prioriteta politike razvoja ljudskih resursa u Crnoj Gori i sastavni je dio ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti. Jedna od prepreka samozapošljavanju je činjenica da početnicima u biznisu u Crnoj Gori nedostaje znanje i potencijal za pristup finansijama i dobijanje finansijske podrške za ideje ili projekte. 

Zavod za zapošljavanje Crne Gore namjerava da podrži pristup rješavanju problema nezaposlenosti, sa posebnim naglaskom na pružanje finansijske i nefinansijske podrške u svrhu podsticanja preduzetništva, samozapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta. Nezaposleni sa evidencije, koji su ciljna grupa Projekta „Podrška samozapošljavanju“, dobiće finansijsku pomoć kroz dodjelu bespovratnih sredstava, kao i niz nefinansijskih oblika podrške, od osnova za započinjanje sopstvenog biznisa do temeljne obuke neophodne za početak biznisa.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je na svojoj internet stranici Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje

 

17.09.2019

Javna rasprava o Nacrtu lokalnog energetskog plana opštine Kolašin

 

Opština Kolašin