Opština Kolašin

23.05.2019

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na osnovu člana 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Sl.list CG “,broj 75/18 ) Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, VIB Beton, adresa Bakovići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Mobilna fabrika betona” na kat.parceli broj 248/10 KO Bakovići, urbanistička parcela br. 27 u zahvatu DUP-a “Industrijska zona”, opština Kolašin.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, zgrada Centra za kulturu, kancelarija Sekretarijata, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kolašin, Buda Tomovića bb, kao i na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. je shodno članu 20 stav 6 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, 30 radnih dana od dana prijema odnosno objavljivanja obavještenja, odnosno najkasnije do 20. juna 2019. godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u maloj sali Centra za kulturu u opštini Kolašin, dana 03.06.2019. godine sa početkom u 10 časova.

 

 

09.05.2019

Javna rasprava o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

 

23.04.2019

Informacije vezane za ostale programske linije koje se realizuju u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu možete naći putem banera - http://www.mek.gov.me/program_za_unapredjenje/.

 

13.03.2019

Javna rasprava o Nacrtu Programa uređenja prostora Opštine Kolašin za 2019. godinu

 

11.03.2019

Javna rasprava za Nacrt Lokalnog akcionog plana za LGBTI osobe u opštini Kolašin za 2019. godine

 

05.03.2019

OBAVJEŠTENJE

Javna rasprava „ Da slobodni izbori postanu navika – izgradnja povjerenja u integritet izbornog procesa u Crnoj Gori “ koju organizuje CEMI biće održana 12.03.2019. godine u 11:00 h u maloj sali Centra za kulturu.

Pozivamo sve zainteresovane političke strukture, građane i lokalne organizacije da prisustvuju istoj.

 

Opština Kolašin