Opština Kolašin

23.09.2022

OBAVJEŠTENJE

 

Imajući u vidu značaj Odluka o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Kolašin i Odluke o organizaciji i načinu obavljanja auto-taksi prevoza na teritoriji opštine Kolašin Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj obavještava zainteresovanu javnost da se PRODUŽAVA JAVNA RASPRAVA O NACRTU navedenih odluka za 10 dana i da će trajati do 05.10.2022. godine.

Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt Odluka mogu se dostaviti Sekretarijatu za planiranje prostora, komunalne poslove I saobraćaj ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Nakon završetka rasprave, Sekretarijat će sačiniti Izvještaje o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će biti objavljen na internet stranici Opštine Kolašin, u roku od 10 dana od dana završetka javne rasprave.

Nacrti Odluka nalaze se na internet stranici www.opstinakolasin.me u odeljku-Oglasna tabla.

 

 

22.09.2022

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o davanju u zakup nepokretnosti u imovini opštine Kolašin i načinu utvrđivanja minimalne cijene zakupa zemljišta i poslovnih prostora u imovini opštine Kolašin

• Zaključak

• Program javne rasprave

Nacrt Odluke

 

15.09.2022

Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: Mala solarna elektrana Crkvine P=3MW u Kolašinu

 

07.09.2022

Odluka o određivanju lokacije sa elementima UTU za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa:  podzemni 10 kV kablovski vod TS 10/0,4 kV "Žičara" - SM26-TS "Zekova glava" - Dionica od TS 10/0,4 kV "Žičara K8" do tačke A prikazanoj na situaciji br. 1, KO Smrčje u Kolašinu

 

 

05.09.2022

 

_____________________________________________________________________________________________________

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o organizaciji i načinu obavljanja auto-taksi prevoza na teritoriji opštine Kolašin

Zaključak

• Program javne rasprave

• Nacrt Odluke

______________________________________________________________________________________________________

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Kolašin

• Zaključak

• Program javne rasprave

• Nacrt Odluke

 

 

 

Opština Kolašin