Opština Kolašin

11.11.2021

Javna rasprava - o Nacrtu Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa kablovskog 10 kV voda od postojeće TS 10/0,4 kV na ski centru Kolašin 1450 do TS Jezerine 35/10 kV u zahvatu Prostornog plana posebne namjene "Bjelasica i Komovi" - Detaljna razrada lokaliteta mjesto Jezerine,Kolašin

 

09.11.2021

Javna rasprava - Nacrt Odluke o komunalnom  redu

 

20.10.2021

Javna rasprava - Nacrt Odluke o kućnom  redu u stambenim zgradama

 

05.10.2021

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: 10kV kablovski vod od TS 35/10 "Breza" do MBTS 10/0, 4kV "Bašanje Brdo" i od MBTS 10/0, 4kV "Bašanje Brdo" do BTS 10/0, 4kV "Selišta" u Kolašinu

 

Opština Kolašin
?>