Opština Kolašin

30.03.2021

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za zaštitu životne sredine

 

18.02.2021

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe zaštite i spašavanja opštine Kolašin

 

15.02.2021

Javna rasprava - Nacrt Odluke o utvrđivanje akustičnih zona na teritoriji Opštine Kolašin

 

12.02.2021

Javna rasprava - Nacrt Strategije zapošljavanja Opštine Kolašin 2021-2025

 

Opština Kolašin