Opština Kolašin

15.11.2018

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

D.O.O. Vodovod i kanalizacija Kolašin obavještava sve potrošače da je zbog smanjenja izdašnosti izvorišta gradskog vodovoda prinuđeno da počne sa restrikcijama u isporuci vode.

Apelujemo na sve potrošače da racionalno troše vodu kojom ih snabdijevamo, smanje potrošnju i preduzmu mjere u pravcu štednje.

Raspored restrikcija

 

30.08.2018

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se zaposleni i građani da je dana 22.08.2018 godine donesena odluka br:02-2750 o rasporedu radnog vremena,kojom se utvrđuje raspored radnog vremena u okviru lokalne uprave Opštine Kolašin.

Ovom odlukom je predviđeno radno vrijeme od 7:00-15:00 časova,pauza za zaposlene od 9:00 do 9:30 časova,a rad sa strankama od 10:00-13:00 časova,izuzev Pisarnice koja će sa strankama raditi od 07:30-14:30 časova.Odluka je objavljena u „Sl. list CG“-opštinski propisi br.30/18 dana 24.08.2018 godine i stupa na snagu 8 dana, od dana objavljivanja.

Shodno tome,Odluka o rasporedu radnog vremena će se primjenjivati od 03.09.2018 godine.

 

Predsjednik

Milosav Bulatović

Opština Kolašin