Opština Kolašin

03.12.2020

Javna rasprava - Nacrt Plana zaštite i spašavanja od požara za teritoriju opštine Kolašin

 

27.11.2020

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi predsjednika

 

26.11.2020

Javna rasprava - Nacrt Programa uređenja prostora opštine Kolašin za 2021. godinu

____________________________________________________________________________________________________

Javna rasprava - Nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju

 

 

13.11.2020

Javna rasprava - Nacrt Odluke o obezbeđivanju alternativnog smještaja

______________________________________________________________________________________________________

Javna rasprava - Nacrt Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa

 

12.11.2020

Javna rasprava - Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kolašin za 2021. godinu

_____________________________________________________________________________________________________

 Javna rasprava - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata

_____________________________________________________________________________________________________

Javna rasprava - Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

_____________________________________________________________________________________________________

Javna rasprava - Nacrt Odluke o godišnjoij naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte

 

27.10.2020

Javna rasprava - Nacrt Plana upravljanja Parkom prirode "Komovi" za teritoriju opštine Kolašin (2021-2026)

 

15.10.2020

OBAVJEŠTENJE

  • Uvid u grafički dio ID PUP-a Kolašin (tekstualni dio plana je objavljen na sajtu MORT-a) možete izvršiti ovdje

 

Opština Kolašin