Opština Kolašin

14.04.2022

Izvještaj sa javne rasprave - O Nacrtu odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa:  NDTS 10/0,4 kV, 2x630 kVA "KOLAŠIN 762" sa priključnim 10 kV vodom u Kolašinu

 

30.03.2022

_________________________________________________________________________________________________________

  • JAVNA RASPRAVA - o Nacrtu Odluke o odredjivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - solarna elektrana u Kolašinu

 

• Zaključak

• Program javne rasprave

• Programski zadatak

• Nacrt Odluke

 

 

21.03.2022

Javna rasprava - o Nacrtu Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: NDTS 10/0,4 kV, 2x630 kVA "KOLAŠIN 762" sa priključnim 10 kV vodom u Kolašinu

 

 

08.03.2022

Javna rasprava - o sufinansiranju adaptacije zajedničkih djelova stambenih zgrada na teritoriji opštine Kolašin

 

Opština Kolašin