Opština Kolašin

29.12.2014 - Naredba o zabrani parkiranja

A - pdfNaredba o privremenoj zabrani parkiranja

28.11.2014 - Naknadna dostava materijala za 3 sjednicu skupštine

winrarNaknadno dostavljeni materijal za 3 sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

21.11.2014 - Materijal za 3 sjednicu Skupštine

winrarMaterijal za treću sjednicu Skupštine

30.10.2014 - Odluka o izboru predsjednice opštine

A - pdfOdluka o izboru predsjednice Opštine Kolašin

22.09.2014 - Odluka o izboru predsjednika skupštine

A - pdfOdluka o izboru predsjednika Skupštine Opštine Kolašin

Opština Kolašin