Opština Kolašin

17.04.2015 - Materijal za VI sjednicu skupštine

winrarMaterijal za VI sjednicu SO Kolašin

23.03.2015 - Materijal za V sjednicu skupštine

winrarMaterijal za V sjednicu SO Kolašin

29.12.2014 - Naredba o zabrani parkiranja

A - pdfNaredba o privremenoj zabrani parkiranja

28.11.2014 - Naknadna dostava materijala za 3 sjednicu skupštine

winrarNaknadno dostavljeni materijal za 3 sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

21.11.2014 - Materijal za 3 sjednicu Skupštine

winrarMaterijal za treću sjednicu Skupštine

Opština Kolašin