Opština Kolašin

04.09.2019

Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama

 

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter ,,Radio i televizija Kolašin"

 

29.08.2019

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Sl.list CG “,broj 75/18 ) Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Uprava javnih radova Novak Miloševa 18 81000 Podogrica, podnio zahtjev za izjašnjene o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje parking prostora na lokaciji Kraljevo kolo u NP Biogradska gora na kat. parcelama broj 8, 10, 11, 12 i 13 KO Rovačko Trebaljevo, Kolašin.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, zgrada Centra za kulturu, kancelarija Sekretarijata, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kolašin, Buda Tomovića bb, kao i na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. je shodno članu 13 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, pet radnih dana od dana prijema odnosno objavljivanja obavještenja.

 

 

03.08.2019

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na osnovu člana 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Sl.list CG “,broj 75/18 ) Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, CG RESORT d.o.o. Tivat podnio je Sekretarijatu zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu broj 06-321/up-5 za projekat “Turistički kompleks – Breza 5*” na na kat. parcelama broj 1109/1, 1108/2 i 1106/18 KO Kolašin u zahvatu DUP-a Breza, Opština Kolašin..

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, zgrada Centra za kulturu, kancelarija Sekretarijata, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kolašin, Buda Tomovića bb, kao i na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. je shodno članu 20 stav 6 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, 30 dana od dana prijema odnosno objavljivanja obavještenja, odnosno najkasnije do 31. avgusta 2019. godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u maloj sali Centra za kulturu u opštini Kolašin, dana 15.08.2019. godine sa početkom u 10 časova.

 

 

31.07.2019

Javna rasprava o Nacrtu Poslovnika SO Kolašin

 

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o lokalnim administrativnim taksama

 

02.07.2019

Objava poziva za preduzetnike, mikro i mala preduzeća 

 

NORVEŠKA ZA VAS – CRNA GORA

 

U okviru projekta Norveška za Vas – Crna Gora, raspisan je Javni poziv za dodjelu podrške novim preduzetnicima, mikro i malim preduzećima.

Više informacija nevedeno je u saopštenju koje možete preuzeti ovdje, kao i na web sajt-u projekta, gdje su precizirani svi detalji u vezi aplikacione procedure i uslova -https://norveskazavas.me/ktext/javni-poziv-za-dostavljanje-projektnih-prijedloga-za-preduzetnike-mikro-i-mala-preduzeca.

 

26.06.2019

 Javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnom redu

 

13.06.2019

OBAVJEŠTENJE

 

DOO Komunalno Kolašin se izvinjava korisnicima usluga zbog programske greške, uslijed čega su pogrešno obračunati računi za mjesec maj 2019.god.

Greška je otklonjena i ispravljeni račun svi korisnici mogu dobiti u prostorijama DOO Komunalno Kolašin, ul. Mirka Vešovića 2a.

 Hvala na razumijevanju.

D.O.O. Komunalno Kolašin

 

 

06.06.2019

O B A V J E Š T E NJ E

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl.list CG “,broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Opština Kolašin, Buda Tomovića bb, 81210 Kolašin, podnio zahtjev za izjašnjene o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat “Rekonstrukcija gradskog vodoizvorišta i gradskog vodovoda u Kolašinu” na lokaciji vodoizvorišta Mušovića rijeka i u okviru granica generalne razrade Prostorno urbanističkog plana Kolašin.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, zgrada Centra za kulturu, kancelarija Sekretarijata, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kolašin, Buda Tomovića bb, kao i na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. je shodno članu 13 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, pet radnih dana od dana prijema odnosno objavljivanja obavještenja.

 

 

Opština Kolašin