Opština Kolašin

20.01.2022

Program javne rasprave - o Nacrtu Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: TS 10/0,4 kV 1x630 kVA sa priključnim 10 kV kablovskim vodom na UP1 u zahvatu PPPN Bjelasica i Komovi - Detaljna razrada lokaliteta Kolašin 1450 u Kolašinu

_________________________________________________________________________________________________

Izvještaj sa javne rasprave - O Nacrtu odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa:  10 kV kablovski vod od TS 35/10 kV "Breza" do MBTS 10/0,4 kV "Bašanje Brdo" i od MBTS 10/0,4 kV "Bašanje Brdo" do BTS 10/0,4 kV "Selišta" u Kolašinu

 

 

19.01.2022

Javna rasprava - o utvrđivanju Nacrta Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - solarna elektrana

 

13.01.2022

Izvještaj sa javne rasprave - Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa:  DTS 10/0,4 kV 1x 630kVA "Lokve" sa priključnim 10 kV vodom i uklapanje u NN mrežu u naselju Dulovine u Kolašinu.

 

28.12.2021

_____________________________________________________________________________________________________________

  • Javna rasprava - o utvrđivanju Nacrta Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: DTS 10/0,4 Kv, 1x 630 kVA "Lokve" sa priključnim 10kV vodom i uklapanje u NN mrežu, u naselju Dulovine u Kolašinu.

 

• Zaključak

• Program javne rasprave

• Programski zadatak

• Sobraćajno tehnički uslovi i katastar telekomunikacionih instalacija

• Nacrt Odluke

 

03.12.2021

Izvještaj sa javne rasprave - Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa kablovskog 10 kV voda od postojeće TS 10/0,4 kV na ski centru Kolašin 1450 do TS Jezerine 35/10 kV u zahvatu Prostornog plana posebne namjene "Bjelasica i Komovi" - Detaljna razrada lokaliteta mjesto Jezerine,Kolašin

 

01.12.2021

Javna rasprava - Nacrt programa uređenja prostora sa programom urbane sanacije opštine Kolašin za 2022. godinu

 

25.11.2021

 

OBAVJEŠTENJE

Centralna javna rasprava na izmjene i dopune Programa privremenih objekata biće održana 30.11.2021. godine u 11 h (mala sala Centra za kulturu)

 

 

19.11.2021

Javna rasprava - o Nacrtu izmjena i dopuna Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Kolašin

 

Opština Kolašin
?>