Opština Kolašin

Planska dokumenta

Plansku dokumentaciju možete preuzeti sa sajta Ministarstva održivog razvoja i turizma na web adresi : http://www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=KL

 

Detaljni urbanistički plan - Centar:

A - pdfNamjena objekata i površina

A - pdfParcelacija i preparcelacija

 

A - pdfProstorno-urbanistički plan

 

Detaljni urbanistički plan Breza:

A - pdfPlan parcelacije, regulacije i urbanističko-tehnički uslovi

 

Detaljni urbanistički plan Industrijska zona:

A - pdfPlan parcelacije, regulacije i urbanističko-tehnički uslovi

 

Detaljni urbanistički plan Smajilagića Polje:

A - pdfPlan parcelacije i regulacije

 

Detaljna razrada lokaliteta "Kolašin 1450":

A - pdfParcelacija i urbanističko-tehnički uslovi

 

Detaljna razrada lokaliteta "Kolašin 1600":

A - pdfParcelacija i urbanističko-tehnički uslovi

 

Detaljna razrada lokaliteta Komovi:

A - pdfParcelacija i urbanističko-tehnički uslovi

 

Lokalna studija lokacije Barutana:

A - pdfParcelacija i preparcelacija

 

Lokalna studija lokacije Barutana 2:

winrarTehnička dokumentacija

 

Lokalna studija lokacije Bašanje brdo

A - pdfPlan parcelacije

 

Lokalna studija lokacije Crkvine

A - pdf

Parcelacija i preparcelacija

 

Lokalna studija lokacije Lipovo

A - pdfPlan parcelacije, regulacije i nivelacije

 

Lokalna studija lokacije Biočinovići

A - pdfPlan parcelacije sa analitičko-geodetskim elementima

 

A - pdfLokalna studija lokacije Jasen

Parcelacija, regulacija i nivelacija

 

Lokalna studija lokacije Jezerine II

A - pdfPlan parcelacije sa analitičko-geodetskim elementima

 

Lokalna studija lokacije Paljevine

A - pdfParcelacija i urbanističko-tehnički uslovi

 

Lokalna studija lokacije Rijeka

A - pdfParcelacija, regulacije i nivelacija

 

Lokalna studija lokacije Smrčje

A - pdfPlan parcelacije, regulacije i nivelacije

 

Lokalna studija lokacije Strelički Krš

A - pdfParcelacija i preparcelacija

 

Lokalna studija lokacije Trunića Do

A - pdfUrbanističko-tehnički uslovi i parcelacija

 

Lokalna studija lokacije Žirci

A - pdfRegulacija i nivelacija 

Opština Kolašin