Opština Kolašin

PRVA ReLOaD 2 KONFERENCIJA NA ZAPADNOM BALKANU

 

 

12.03.2022 reload 2

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Održana prva regionalna ReLOaD2 konferencija

 

Na jednom od prvih događaja fokusiranih na razmjenu iskustava o partnerstvu civilnog društva i lokalnih samouprava na teritoriji Zapadnog Balkana govorili i predstavnici crnogorskih opština

***

Regionalna konferencija “Civilno društvo i lokalne samouprave – partnerstva za lokalnu demokratiju na Zapadnom Balkanu” održana 8. i 9. marta bila je prilika da se predstave iskustva i dobre prakse saradnje lokalnih vlasti i civilnog društva širom Zapadnog Balkana. Konferencija je okupila više od 350 učesnika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova[1], Sjeverne Makedonije i Srbije.

Otvarajući konferenciju, Alen Taletović - pomoćnik ministra Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine kazao je da su važnost efikasne i efektivne raspodjele budžetskih sredstava za organizacije civilnog društva prepoznala sva ministarstva u regionu koja su se činila odlučna da upravljaju odgovorno javnim sredstvima i podržavaju lokalne nivoe u istom. “Osim potrebe da se spomenuto pitanje reguliše na lokalnom nivou, i mi u Ministarstvu pravde Federacije BiH smo željeli doprinijeti promjeni ove prakse. Uz podršku Evropske unije i UNDP-a naše Ministarstvo je već pokrenulo izradu zakona o finansiranju organizacija civilnog društva koji će se, nakon usvajanja, implementirati na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH.”

„Evropska unija snažno podržava građanski angažman na nacionalnom i lokalnom nivou, smatrajući ga osnovom za demokratiju, ali i ključnim faktorom za pristupanje Evropskoj uniji. Civilno društvo ima važnu ulogu – predstavlja stavove i težnje građana i poziva lidere i institucija na odgovornost, istovremeno nudeći konkretnu podršku zajednicama, uključujući I krizne situacije, i čineći pozitivnu snagu koja pokreće društvene transformacije”, rekao je šef odjela, DG NEAR, D5 iz Evropske komisije Holger Schroeder.

Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini, naglasila je da su „lokalne samouprave najbliže građanima, te da sa njima imaju kontinuiran dijalog o pitanjima koja se tiču pružanja usluga i najboljih rješenja na lokalnom nivou. Organizacije civilnog društva su među najpouzdanijim partnerima lokalnih vlasti kada je u pitanju pružanje raznovrsnih usluga zajednici. Takva se partnerstva zasnivaju na otvorenom dijalogu, transparentnosti i povjerenju.”

Učesnici konferencije dali su doprinos na nekoliko specifičnih tema kao što su poboljšanje javnog finansiranja, prednosti partnerstva između civilnog društva i lokalnih samouprava i put naprijed, sa posebnim naglaskom na aktivnosti mladih. Među panelistima bili su i predstavnici crnogorskih opština - potpredsjednik Opštine Kotor, Nebojša Ševaljević i sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti u Opštini Pljevlja, Emina Salihović.

Ševaljević je istakao da se kroz partnerstvo opštine i civilnog sektora definitivno poboljšao kapacitet za kvalitetnije servise. Naročito im je, dodaje, pomogla ReLOaD inicijativa budući da su međusobno ojačali povjerenje, efikasnost i transparentnost, te naučene lekcije prenijeli i na druge djelatnosti. “Nadamo se budućoj uspješnoj saradnji i umrežavanju sa drugim opštinama i jačanju kapaciteta nevladinih organizacija za sprovođenje projekata kojima će se poboljšati kvalitet života građana i građanki ne samo opštine Kotor nego cijele Crne Gore”, zaključio je potpredsjednik Opštine Kotor, koja je u prvoj fazi ReLOaDa zavrijedila status šampionske.

Govoreći na panelu o benefitima saradnje civilnog sektora i lokalnih samouprava, Salihović je pojasnila da koristi nijesu kratkoročne, već da je primjena metodologije transparentnog finansiranja nevladinih organizacija utabala put dugoročnim partnerstvima i održivim projektima. S tim u vezi, u Opštini Pljevlja zadovoljni su što nakon uspješne prve faze, učestvuju i u nastavku ReLOaD programa. Sekretarka za društvene djelatnosti posebno se osvrnula na važnost usvajanja novih vještina i znanja. “Na primjer, mi smo prepoznali da segment monitoringa nevladinih organizacija nije bio na najvišem nivou u našoj Opštini, i kroz obuke smo poboljšali i faze evaluacije, izvještavanja i pomenutog monitoringa”, navela je Salihović.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 je intervencija od 13 miliona eura, podržana i finansirana od strane Evropske unije, koju implementira UNDP. Nastoji da ojača partnerstvo između lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu sa fokusom na transparentno finansiranje organizacija civilnog društva širom regiona.


[1] [Za Evropsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP, sve reference na Kosovo shvatiće se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999.

 

 

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PREDLOGA PROJEKTA U SKLOPU ReLOaD2

 

 

 

logo

 

 

Opštine Pljevlja, Kolašin i Mojkovac u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih Nacija za razvoj raspisuju:

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana – Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu[1] i Srbiji do kraja 2024. godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

ZAVRŠENE OBUKE ZA PREDSTAVNIKE LOKALNIH UPRAVA U OKVIRU ReLOaD 2 PROGRAMA

reload 2

Predstavnici Opštine Kolašin su, u cilju unapređenja kapaciteta u kvalitetnom sprovođenju postupaka dodjele sredstava za projekte NVO, prošli četiri obuke za predstavnike i predstavnice lokalnih samouprava koje učestvuju u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2).

Obuke su organizovane od strane UNDP Crna Gora u periodu septembar – novembar 2021. godine i to na sljedeće teme:

  1. Upravljanje projektnim ciklusom I – napredni nivo,
  2. Upravljanje projektnim ciklusom II – napredni nivo,
  3. Metodologija za transparentno finansiranje organizacija civilnog društva iz javnih fondova – LOD metodologija
  4. Saradnja sa nevladinim organizacijama.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo s realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se realizuje u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana tokom naredne četiri gorine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility uz sufinansiranje UNDPa i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

OPŠTINA KOLAŠIN DIO REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (RELOAD2): JAČANJE OMLADINSKE POLITIKE I OSNAŽIVANJE NVO SEKTORA NA LOKALNOM NIVOU

30.11.2021 ReLOaD

Povodom druge faze ReLOaD2 programa predsjednik Opštine  Milosav Bulatović sa saradnicima održao je radni sastanak sa predstavncima UNDP-a Dženanom Šćekić i Tamarom Čirgić, na kojem su precizirani budući koraci i faze realizacije aktivnosti na projektu.

POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA UČEŠĆE NA RADIONICI ,,UTVRĐIVANJE PREDLOGA PRIORITETA RELOAD2 KONKURSA”

30.11.2021 ReLOaD

Opštine Pljevlja, Mojkovac i Kolašin i projekat ReLOaD pozivaju zainteresovane nevladine organizacije sa teritorije njihovih opština na radionicu pod nazivom „Utvrđivanje predloga prioriteta ReLOaD2 konkursa“, koja će se održati 8. decembra ove godine, sa početkom u 9.00 sati u maloj Skupšinskoj sali Opštine Pljevlja, u Pljevljima.

 

 

Opština Kolašin