Opština Kolašin

OPŠTINA KOLAŠIN DIO REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (RELOAD2): JAČANJE OMLADINSKE POLITIKE I OSNAŽIVANJE NVO SEKTORA NA LOKALNOM NIVOU

30.11.2021 ReLOaD

Povodom druge faze ReLOaD2 programa predsjednik Opštine  Milosav Bulatović sa saradnicima održao je radni sastanak sa predstavncima UNDP-a Dženanom Šćekić i Tamarom Čirgić, na kojem su precizirani budući koraci i faze realizacije aktivnosti na projektu.

ZAVRŠENE OBUKE ZA PREDSTAVNIKE LOKALNIH UPRAVA U OKVIRU ReLOaD 2 PROGRAMA

reload 2

Predstavnici Opštine Kolašin su, u cilju unapređenja kapaciteta u kvalitetnom sprovođenju postupaka dodjele sredstava za projekte NVO, prošli četiri obuke za predstavnike i predstavnice lokalnih samouprava koje učestvuju u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2).

POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA UČEŠĆE NA RADIONICI ,,UTVRĐIVANJE PREDLOGA PRIORITETA RELOAD2 KONKURSA”

30.11.2021 ReLOaD

Opštine Pljevlja, Mojkovac i Kolašin i projekat ReLOaD pozivaju zainteresovane nevladine organizacije sa teritorije njihovih opština na radionicu pod nazivom „Utvrđivanje predloga prioriteta ReLOaD2 konkursa“, koja će se održati 8. decembra ove godine, sa početkom u 9.00 sati u maloj Skupšinskoj sali Opštine Pljevlja, u Pljevljima.

 

 

Opština Kolašin