Opština Kolašin

REZULTATI EVALUACIJE PROJEKTNIH PREDLOGA NEVLADINIH ORGANIZACIJA PRIJAVLJENIH NA ReLOaD KONKURSU KLASTERA "TARA" (Kolašin, Mojkovac i Pljevlja)

 

ReLOaD 2

 

  • Rezultate  evaluacije projektnih  predloga nevladinih organizacija prijavljenih na ReLOaD konkursu klastera "Tara" (Kolašin, Mojkovac i Pljevlja) mozete pogledati OVDjE

 

 

PRVA ReLOaD 2 KONFERENCIJA NA ZAPADNOM BALKANU

 

 

12.03.2022 reload 2

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Održana prva regionalna ReLOaD2 konferencija

 

Na jednom od prvih događaja fokusiranih na razmjenu iskustava o partnerstvu civilnog društva i lokalnih samouprava na teritoriji Zapadnog Balkana govorili i predstavnici crnogorskih opština

***

Regionalna konferencija “Civilno društvo i lokalne samouprave – partnerstva za lokalnu demokratiju na Zapadnom Balkanu” održana 8. i 9. marta bila je prilika da se predstave iskustva i dobre prakse saradnje lokalnih vlasti i civilnog društva širom Zapadnog Balkana. Konferencija je okupila više od 350 učesnika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova[1], Sjeverne Makedonije i Srbije.

OPŠTINA KOLAŠIN DIO REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (RELOAD2): JAČANJE OMLADINSKE POLITIKE I OSNAŽIVANJE NVO SEKTORA NA LOKALNOM NIVOU

30.11.2021 ReLOaD

Povodom druge faze ReLOaD2 programa predsjednik Opštine  Milosav Bulatović sa saradnicima održao je radni sastanak sa predstavncima UNDP-a Dženanom Šćekić i Tamarom Čirgić, na kojem su precizirani budući koraci i faze realizacije aktivnosti na projektu.

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PREDLOGA PROJEKTA U SKLOPU ReLOaD2

 

 

 

logo

 

 

Opštine Pljevlja, Kolašin i Mojkovac u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih Nacija za razvoj raspisuju:

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana – Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu[1] i Srbiji do kraja 2024. godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

ZAVRŠENE OBUKE ZA PREDSTAVNIKE LOKALNIH UPRAVA U OKVIRU ReLOaD 2 PROGRAMA

reload 2

Predstavnici Opštine Kolašin su, u cilju unapređenja kapaciteta u kvalitetnom sprovođenju postupaka dodjele sredstava za projekte NVO, prošli četiri obuke za predstavnike i predstavnice lokalnih samouprava koje učestvuju u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2).

Obuke su organizovane od strane UNDP Crna Gora u periodu septembar – novembar 2021. godine i to na sljedeće teme:

  1. Upravljanje projektnim ciklusom I – napredni nivo,
  2. Upravljanje projektnim ciklusom II – napredni nivo,
  3. Metodologija za transparentno finansiranje organizacija civilnog društva iz javnih fondova – LOD metodologija
  4. Saradnja sa nevladinim organizacijama.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo s realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se realizuje u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana tokom naredne četiri gorine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility uz sufinansiranje UNDPa i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

Opština Kolašin
?>