Opština Kolašin

4.12.2014 - Darko Rapovac

Pitanje - Darko Rapovac:

Poštovani, Molim vas da mi u ime sekretarijata za urbanizam date odgovor da li je završen predmet 2941 predat 14.11.2014. Isti se odnosi na zahtjev za UTU.

Odgovor - Sekretarijat za urbanizam:

Poštovani,

Urbanistička parcela 231 je obilježena crvenom linijom i sastoji se od više katastarskih parcela različitih vlasnika površine 722,64m².

Za izdavanje UTU potrebno je od dijelova katastarskih parcela formirati navedenu urbanističku parcelu.

To znači da ovlašćena geodetska organizacija treba da snimi situaciju, da se zatim uknjiži u katastar  i tek nakon toga se mogu izdati UTU samo za jedan objekat.

S obzirom na takvu situaciju, Rajka Bulatović je odustala od zahtjeva.

Vaš problem se može riješiti samo izmjenama i dopunama DUP-a Smailagića polje, o čemu odluku treba da donese nadležni organ opštine.

S poštovanjem

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

Opština Kolašin