Opština Kolašin

Radno vrijeme

Radno vrijeme: 07:00 h - 15:00 h

Vrijeme za pauzu: 09:00 h - 09:30 h

Vrijeme za rad sa strankama: 10:00 h - 13:00 h

 

Opština Kolašin