Opština Kolašin

Služba predsjednika

 

__________________________________________________________________________________________

- Uputstvo za popunjavanje obrasca

__________________________________________________________________________________________

  • Program rada za 2019. godinu

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

  • Spisak javnih evidencija i registara

 

 

Evidencija rešavanja po zahtjevima za pristup informacijama

 

2019

 

 

 

Opština Kolašin