Opština Kolašin

Služba Glavnog administratora

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

  • Program rada za 2019. godinu

______________________________________________________________________________________________

  • Izvještaj o radu za 2018. godinu

______________________________________________________________________________________________

 

 

Evidencija rešavanja po zahtjevima za pristup informacijama

 

2018

 

 

 

 

Opština Kolašin