Opština Kolašin

Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

  • Spisak javnih evidencija i registara

 

 

Evidencija rešavanja po zahtjevima za pristup informacijama

 

2020

 

2019

 

2017

 

Opština Kolašin