Opština Kolašin

Sekretarijat za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

 

Evidencija rešavanja po zahtjevima za pristup informacijama

 

2020

 

2019

 

 

 

Opština Kolašin