Opština Kolašin

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

 

- Uputstvo za popunjavanje obrasca

  • Program rada za 2019. godinu
  • Izvještaj o radu za 2018. godinu
  • Spisak javnih evidencija i registara

 

 

Evidencija rešavanja po zahtjevima za pristup informacijama

 

2019

 

 

 

 

Opština Kolašin