Opština Kolašin

Služba menadžera Opštine

 

_____________________________________________________________________________________________

- Uputstvo za popunjavanje obrasca

_____________________________________________________________________________________________

  • Program rada za 2019. godinu

_____________________________________________________________________________________________

  • Izvještaj o radu za 2018. godinu

_____________________________________________________________________________________________

  • Spisak javnih evidencija i registara

 

 

Evidencija rešavanja po zahtjevima za pristup informacijama

Opština Kolašin
?>