Opština Kolašin

Spisak funkcionera i njihovih zarada

 

septembar 2021. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.694,47 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.351,26 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.407,28 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.606,94 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.397.94 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.205,20 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.516,29 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.349,95 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.341,19 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.323,68 €
Šćepanović Ognjen Sekretar SO Kolašin 1.265,32 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.165,82 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.511,75 €

 

avgust 2021. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.694,47 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.351,26 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.407,28 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.606,94 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.397.94 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.205,20 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.516,29 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.349,95 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.341,19 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.323,68 €
Šćepanović Ognjen Sekretar SO Kolašin 1.265,32 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.165,82 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.579,35 €

 

jul 2021. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.694,47 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.351,25 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.407,28 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.606,94 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.397.94 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.205,20 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.516,29 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.349,96 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.341,19 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.323,68 €
Šćepanović Ognjen Sekretar SO Kolašin 1.265,32 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.165,80 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.528,65 €

 

jun 2021. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.694,47 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.351,26 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.407,28 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.606,94 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.397.94 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.205,20 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.516,29 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.349,95 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.316,79 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.323,68 €
Šćepanović Ognjen Sekretar SO Kolašin 1.265,32 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.165,82 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.494,84 €

 

maj 2021. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.694,47 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.351,26 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.407,28 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.606,94 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.388.61 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.205,20 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.516,29 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.349,95 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.302,93 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.323,68 €
Šćepanović Ognjen Sekretar SO Kolašin 1.265,32 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.165,82 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.503,06 €

 

april 2021. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.694,47 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.351,26 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.407,28 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.606,94 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.388.61 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.205,20 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.516,29 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.349,95 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.341,19 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.323,68 €
Šćepanović Ognjen Sekretar SO Kolašin 1.265,32 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.165,82 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.477,94 €

 

mart 2021. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.694,47 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.351,26 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.407,28 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.606,94 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.388.61 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.205,20 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.504,62 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.349,95 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.341,19 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.314,93 €
Šćepanović Ognjen Sekretar SO Kolašin 1.265,32 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.165,82 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.511,75 €

 

februar 2021. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.694,47 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.345,04 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.397,94 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.596,44 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.388.61 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.205,20 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.504,62 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.349,95 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.341,19 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.314,93 €
Šćepanović Ognjen Sekretar SO Kolašin 1.265,32 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.160,56 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.444,14 €

 

januar 2021. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.694,47 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.345,04 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.397,94 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.596,44 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.388.61 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.205,20 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.504,62 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.341,19 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.401,13 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.314,93 €
Šćepanović Ognjen Sekretar SO Kolašin 1.265,32 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.160,56 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.477,94 €

 

decembar 2020. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.694,47 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.345,04 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.397,94 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.596,44 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.388.61 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.197,32 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.504,62 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.341,19 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.401,13 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.314,93 €
Šćepanović Ognjen Sekretar SO Kolašin 1.265,32 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.160,56 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.509,33 €

 

novembar 2020. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.694,47 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.345,04 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.397,94 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.596,44 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.388.61 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.197,32 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.504,62 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.341,19 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.272,50 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.314,93 €
Šćepanović Ognjen Sekretar SO Kolašin 1.265,32 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.160,56 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.477,94 €

 

oktobar 2020. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.680,46 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.345,04 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.397,94 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.596,44 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.388.61 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.197,32 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.504,62 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.341,19 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.332,44 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.314,93 €
Šćepanović Ognjen Sekretar SO Kolašin 1.259,48 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.160,56 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.475,89 €

 

 septembar 2020. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.680,46 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.345,04 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.397,94 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.596,44 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.388.61 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.197,32 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.504,62 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.341,19 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.332,44 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.314,93 €
Šćepanović Ognjen Sekretar SO Kolašin 1.259,48 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.160,56 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.433,64 €

 

avgust 2020. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.357,18 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.088,26 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.130,57 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.289,95 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.123.10 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.027,22 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.287,87 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.149,02 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.141,58 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.126,71 €
Šćepanović Ognjen Sekretar SO Kolašin 1.020,56 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije    995,98 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.228,10 €

 

 jul 2020. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.357,18 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.088,26 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.130,57 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.289,95 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.123.10 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.027,22 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.287,87 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.212,76 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.141,58 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.126,71 €
Šćepanović Ognjen VD Sekretara SO Kolašin 1.020,56 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije    995,98 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.320,46 €

 

jun 2020. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.357,18 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.088,26 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.130,57 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.289,95 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.123.10 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.027,22 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.287,87 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.212,76 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.141,58 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.126,71 €
Šćepanović Ognjen VD Sekretara SO Kolašin 1.020,56 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije    995,98 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.228,10 €

 

maj 2020. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.680,46 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.345,04 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.397,94 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.596,44 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.379.27 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.197,32 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.504,62 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.404,93 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.332,44 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.314,93 €
Šćepanović Ognjen VD Sekretara SO Kolašin 1.259,48 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.160,56 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.464,91 €

 

april 2020. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.680,46 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.345,04 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.397,94 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.596,44 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.379.27 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.197,32 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.504,62 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.404,93 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.332,44 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.314,93 €
Šćepanović Ognjen VD Sekretara SO Kolašin 1.259,48 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.160,56 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.496,17 €

 

mart 2020. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.680,46 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.345,04 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.397,94 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.596,44 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.379.27 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.197,32 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.492,94 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.404,93 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.332,44 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.306,17 €
Šćepanović Ognjen VD Sekretara SO Kolašin 1.259,48 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.160,56 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.433,64 €

 

februar 2020. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.680,46 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.338,82 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.388,61 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.585,94 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.379.27 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.197,32 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.492,94 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.404,93 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.332,44 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.306,17 €
Šćepanović Ognjen VD Sekretara SO Kolašin 1.259,48 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.155,31 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.433,64 €

 

januar 2020. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.680,46 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.338,82 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.388,61 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.585,93 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.379.27 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.197,32 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.492,95 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.396,17 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.332,43 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.306,18 €
Šćepanović Ognjen VD Sekretara SO Kolašin 1.259,48 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.155,31 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite

1.433,64 €

 

decembar 2019. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.680,46 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.338,82 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.388,61 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.585,94 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.379.27 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.189,45 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.492,94 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.396,18 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.332,44 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.306,17 €
Šćepanović Ognjen VD Sekretara SO Kolašin 1.259,48 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije    895,87 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.433,64 €

 

novembar 2019. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.680,46 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.338,82 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.388,61 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.585,94 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.379.27 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.189,45 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.492,94 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.396,18 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.323,68 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.306,17 €
Šćepanović Ognjen VD Sekretara SO Kolašin 1.259,48 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.155,31 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.433,64 €

 

 oktobar 2019. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.666,46 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.338,82 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.388,61 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.585,94 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.379.27 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1.189,45 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.492,94 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.396,18 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.323,68 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.306,17 €
Šćepanović Ognjen VD Sekretara SO Kolašin 1.253,65 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.155,31 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite 1.443,62 €

 

septembar 2019. godine

 

IME I PREZIME FUNKCIJA BRUTO ZARADA
Bulatović Milosav Predsjednik Opštine 1.666,46 €
Kuburović Bojan Potpredsjednik Opštine 1.338,82 €
Medenica Danilo Potpredsjednik Opštine 1.388,61 €
Djukić Milan Predsjednik SO 1.585,94 €
Lašić Lidija Glavna administratorka 1.379.27 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine 1189,45 €
Šuković Nataša Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja 1.492,94 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 1.396,18 €
Rakočević Ljiljana Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj 1.323,68 €
Glavičanin Mile Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine 1.306,17 €
Šćepanović Ognjen VD Sekretara SO Kolašin 1.253,65 €
Matović Marko VD Načelnika komunalne policije 1.155,31 €
Darmanović Željko Komandir Službe zaštite

1.443,62 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Opština Kolašin