Opština Kolašin

sekretar skupštine

Sekretar Skupštine Opštine Kolašin - Ognjen Šćepanović

tel: 068/898-803; 067/875-950

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sekretar Skupštine:

  • stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Skupštine i njenih radnih tijela;
  • stara se o primjeni odredaba Statuta, Poslovnika Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela;
  • pomaže predsjedniku Skupštine u primjeni i vođenju sjednica Skupštine;
  • stara se da odluke i drugi akti, programi i informativni materijali budu pripremljeni u skladu sa Programom rada Skupštine;
  • odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma, obardu akata Skupštine i njihovu distribuciju i objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine;
  • rukovodi Službom Skupštine;
  • priprema zahtjev za planiranje sredstava u Budžetu za potrebe rada Skupštine i Službe Skupštine;
  • odobrava isplatu troškova po osnovu rada Skupštine, radnih tijela odbornika i Službe Skupštine;
  • vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i Poslovnikom;
Opština Kolašin