Opština Kolašin

Sjednice Skupštine opštine se ne prenose direktno putem medija

.

04.05.2021 - Materijal za XX sjednicu SO

Materijal za XX sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

 

16.12.2020 - Materijal za XVIII sjednicu SO

Materijal za XVIII sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

 

15.06.2020 - Materijal za XVII sjednicu SO

Materijal za XVII sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

15.06.2020 - Materijal za XV sjednicu SO

Materijal za XV sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

 

04.05.2020 - Materijal za XIV sjednicu SO

Materijal za XIV sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

 

Uputstvo za preuzimanje dokumenta:

1. Kliknuti na link Materijal za XIV sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

2. Kad se otvori novi prozor kliknuti na strelicu Download strelica Download

3. Sacuvati dokument (Save file)

 

18.12.2019 - Materijal za XIII sjednicu SO

Materijal za XIII sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

 

 

06.12.2019 - Dopuna materijala za XII sjednicu SO

Dopuna materijala za XII sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

 

Uputstvo za preuzimanje dokumenta:

1. Kliknuti na link Dopuna materijala za XII sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

2. Kad se otvori novi prozor kliknuti na strelicu Download strelica Download

3. Sacuvati dokument (Save file)

 

02.12.2019 - Materijal za XII sjednicu SO

Materijal za XII sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

 

07.10.2019 - Materijal za XI sjednicu SO

Materijal za XI sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

 

03.09.2019 - Materijal za X sjednicu SO

Materijal za X sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

 

25.05.2019 - Materijal za IX sjednicu SO

Materijal za IX sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

 

20.03.2019 - Materijal za VIII sjednicu SO

Materijal za VIII sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

 

 

29.12.2018 - Materijal za VII sjednicu SO

Materijal za VII sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

 

27.12.2018 - Materijal i dopuna materijala za VI sjednicu SO

Materijal i dopuna materijala za VI sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

 

 

09.11.2018 - Materijal za V sjednicu SO

Materijal za V sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

 

17.08.2018 - Materijal za III sjednicu SO

Materijal za III sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

 

24.07.2018 - Materijal za II sjednicu SO

Materijal za II sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

 

25.04.2018 - Materijal za XX sjednicu SO

Materijal za XX sjednicu Skupštine Opštine Kolašin

 

Opština Kolašin